https://vinarack.net/storage/app/uploads/public/5cc/ceb/34a/5ccceb34ac14e619681179.jpg

KỆ TẢI TRỌNG NHẸ

Giá kệ tải trọng nhẹ Vinarack gồm nhiều loại: Kệ đa năng, Kệ thép v lỗ, Kệ chứa hồ sơ…là hệ thống giá kệ chất lượng, giá rẻ được đánh giá cao trên thị trường hiện nay. Thiết kế thông minh, mật độ lưu trữ cao, tiết kiệm chi phí, diện tích nhà kho, hiệu quả cao trong quá trình vận hành, là sự lựa chọn hàng đấu của người tiêu dùng.

Sản phẩm nổi bật

Kệ Sách Thư Viện

Kệ Lưu Trữ Hồ Sơ

Kệ Thép V Đa Năng

Sản phẩm trong danh mục KỆ TẢI TRỌNG NHẸ